500 лв. – Данък за Таксита през 2017

 
нов данък
Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
ОТНОСНО: Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

 

Чл.61. (1) Годишният данък върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на 500 лева.
(2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.
(4) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.

Пълния текст можете да видите от линка.
Източник: Община Русе